Nalaten aan Cappella Amsterdam

Waarschijnlijk bent u op deze webpagina terechtgekomen omdat u, net als ons, een hart voor koormuziek heeft. Stichting Cappella Amsterdam wil de luisteraars van nu maar ook die van de toekomst raken met koormuziek. U kunt ons daarbij helpen door Stichting Cappella Amsterdam in uw testament op te nemen. Wij stellen iedere gift van harte op prijs, van klein tot groot.

Cappella Amsterdam opnemen in uw testament is een mooie manier om koormuziek door te geven aan volgende generaties.

Als u besluit om na te laten aan Stichting Cappella Amsterdam, kunt u dat vastleggen in een testament. Dat kunt u eenvoudig regelen bij de notaris. U bepaalt zelf wat er in uw testament staat en aan wie u wilt nalaten: partner, familie, een lieve vriend(in) en/of een goed doel. De notaris kan u daarbij adviseren, en stelt ook het uiteindelijke testament op. Natuurlijk kunt u uw nalatenschap op elk gewenst moment wijzigen.

Wilt u aan Stichting Cappella Amsterdam nalaten en in uw testament opnemen? Wilt u hierbij een specifieke bestemming aan uw nalatenschap geven? Uiteraard beantwoorden wij graag uw vragen omtrent Cappella Amsterdam. Neem vooral contact met ons op zodat u, desgewenst met de artistiek leider Daniel Reuss, een geschikt doel kunt kiezen.

Neem contact met ons op

De mogelijkheden

Met uw steun draagt u op heel persoonlijke wijze bij aan de doelstellingen en de toekomst van Stichting Cappella Amsterdam. Overweegt u om Stichting Cappella Amsterdam in uw testament op te nemen, dan zijn daarvoor drie mogelijkheden:

Erfstelling
Met een erfstelling benoemt u Stichting Cappella Amsterdam tot erfgenaam. U laat dan uw nalatenschap of een deel daarvan na aan de stichting. U kunt Stichting Cappella Amsterdam erfgenaam maken naast anderen, maar ook benoemen tot uw enige erfgenaam. Als u kinderen hebt, kunnen zij ook in het laatste geval nog steeds aanspraak maken op hun wettelijke erfdeel (het legitieme deel). 

Legaat
U kunt in uw testament ook een legaat opnemen ten gunste van Stichting Cappella Amsterdam. Een legaat houdt in dat de stichting een bepaald bedrag of goed ontvangt uit uw nalatenschap. U kunt meerdere legaten opnemen in uw testament.

Fonds op naam
Wanneer u een specifiek doel van Stichting Cappella Amsterdam wilt ondersteunen, bijvoorbeeld educatie, opleiding of onderzoek, dan kunt u in uw testament uw erfstelling of legaat ook onderbrengen in een fonds op naam. U bepaalt dan zelf de naam van het fonds en aan welke doelstelling Stichting Cappella Amsterdam uw nagelaten vermogen mag besteden. Het minimumbedrag voor een fonds op naam is € 50.000.

Fijn om te weten

Stichting Cappella Amsterdam is een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor heeft u als particulier verschillende mogelijkheden om giften aan Stichting Cappella Amsterdam van de inkomstenbelasting af te trekken. Stichting Cappella Amsterdam zelf is vrijgesteld van het betalen van successie- en schenkingsrechten. Uw legaat of erfenis komt dan ook geheel ten goede aan Cappella Amsterdam.

Heeft u vragen?

Neem contact met ons op

Steun Cappella Amsterdam