een kleine update

De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn in een nieuwe fase terecht gekomen. Gisteren is het verbod op evenementen en samenkomsten verlengd tot 1 juni. Daaronder valt ook theater- en concertbezoek. De nieuwe maatregelen zijn zeer ingrijpend en raken ons allemaal hard. Deze maatregelen treffen ons niet alleen zakelijk maar ook persoonlijk. We gaan een tijd tegemoet waarin we elkaar moeten steunen en aandacht moeten hebben voor alle beschermende maatregelen die ons vanuit de overheid worden opgelegd. 

Over de activiteiten van Cappella Amsterdam kunnen we u het volgende melden:

  • De veiligheid van onze bezoekers en onze koorzangers staat voorop. Om deze reden worden alle concerten van de Matthäus-Passion met het Orkest van de Achttiende Eeuw geannuleerd. Update: Ook de concertreeksen Kanon Pokajanen, Homo Melancholicus (Magistrale melancholie) en Figure Humaine gaan in hun geheel niet door.
  • We volgen nauw de ontwikkelingen voor het verdere verloop van onze concerten. Wij houden u op de hoogte.
  • De financiële gevolgen voor onze organisatie en onze zangers zijn groot. Net als vele andere (culturele) instellingen, worden wij hard getroffen. Wij doen ons uiterste best om onze zangers financieel bij te staan. Dat proberen wij als organisatie zelf, met de fondsen, de concertzalen en het publiek of met hulp van de overheid. Ook uw steun is zeer welkom.
  • Het kantoorteam van Cappella Amsterdam werkt vanuit huis. Voor u betekent dit dat de kantoortelefoon niet beantwoord zal worden. Wij verzoeken u vriendelijk om uw vragen per email aan ons te stellen.

Pas goed op uzelf. Wij hopen u gauw weer te mogen verwelkomen.

Missa Solemnis + het Orkest van de Achttiende Eeuw o.l.v. Daniel Reuss

Hohe Messe + Il Gardellino o.l.v. Daniel Reuss

Onze muziek moet mensen raken.
Keer op keer als ze ons horen.
Oprecht, direct, dichtbij en toegankelijk.

Speellijsten

luister naar
cappella
amsterdam

Daniel Reuss