Kanon Pokajanen in New York Times

||43||

arrow arrow

The Best Classical Music Recordings of 2016

PÄRT: ‘KANON POKAJANEN’ Cappella Amsterdam; Daniel Reuss, conductor (Harmonia Mundi). Arvo Pärt’s magnum opus, the “Kanon Pokajanen” (“Canon of Repentance,” 1998), retains the language of its Eastern Orthodox sources, Church Slavonic, and follows Orthodox tradition in avoiding instruments, though it is not intended for church use. It is a contemplative concert work — utterly mesmerizing, despite modern-leaning harmonies — and enchanting. 
James R. Oestrich The New York TimesVacature Commercieel Leider

Vanaf de oprichting in 1970 vormt de liefde voor muziek de leidraad voor Cappella Amsterdam. Om elke compositie te laten spreken, heeft het koor zich zowel op moderne als op oude, authentieke zangtechnieken toegelegd. Onder leiding van chef-dirigent en artistiek leider Daniel Reuss heeft Cappella Amsterdam zich sinds 1990 professioneel ontwikkeld tot een kamerkoor met een wereldwijde reputatie van absolute topkwaliteit.

Uitbreiding van de artistieke en zakelijke directie acht het bestuur van de stichting noodzakelijk om de inkomsten- en publiekscomponenten te professionaliseren, een hoger niveau van dienstverlening en meer binding aan het publiek te bieden.

Per direct is er plaats voor een

COMMERCIEEL LEIDER

M/V, 0,8 - 1 fte

De commercieel leider krijgt tot taak om op basis van het uitgezette artistieke beleid te zorgen voor een professionaliseringsslag in het zakelijk beleid, met name publiekswerving, marketing, fondsenwerving en development. Overkoepelende doelstelling is het structureel verhogen van de externe inkomsten met een half miljoen euro per jaar.

De commercieel leider maakt een analyse van de kansen en mogelijkheden voor de inzet van de artistieke en marktetingactiviteiten bij het verhogen van de inkomsten (w.o. uitbreiding zalen en locaties, verhogen aantal concerten, concerten voor opdrachtgevers, vernieuwing en verjonging van publieksgroepen, internationale groei etc). Op basis van deze analyse stelt hij een businessplan op, die door het gehele team wordt gedragen en geïmplementeerd.

Hij/zij draagt zorg voor het werven van gelden waarbij naast de overheidssubsidie een

substantieel deel van de inkomsten wordt geworven van de Vrienden van Cappella Amsterdam, particuliere schenkers, zakelijke partners en opdrachtgevers, sponsoring en nalatenschappen, en mogelijke communities als een businessclub.

Voor de totstandkoming van bovengenoemde financiering onderzoekt de commercieel leider potentiële geldschieters, organiseert fundraising events, stelt plannen/begrotingen op voor geïnteresseerden, ontwikkelt en onderhoudt de relaties met geldschieters, en creëert bij hen de passie en een duurzaam commitment voor de organisatie en zijn toekomstige activiteiten. Hij/zij is tevens verantwoordelijk voor de opzet en uitvoering van in waarde oplopende pakketten van tegenprestaties en vergoedingen. Doel is om deze vormen van financiering een structureel en langlopend karakter in de organisatie te geven, in een voor de organisatie realistisch te hanteren mix.

In nauwe samenhang met de activiteiten op het vlak van fondsenwerving en development geeft hij/zij een impuls aan het marketing- en communicatiebeleid van Cappella Amsterdam. Centrale aandachtspunten zijn hierbij de profilering van het koor/zangers en de activiteiten, de werving van publiek (en donateurs), het opbouwen en zorgvuldig onderhouden van contacten met stakeholders (subsidiegevers en politiek, media, financiers, vakcollega’s zalen en ensembles, programmeurs), het mediabeleid, de communicatie (met koorleden, componisten, ensembles) en de inzet, vormgeving en inhoud van alle communicatiemiddelen (print en audiovisueel, digitaal en online). Hij/zij maakt gebruik van het CRM-systeem, vult deze aan en verfijnt deze, en onderhoudt deze database i.s.m. de communicatiemedewerker. Hij/zij is daarbij gefocust op het steeds grotere belang van marketing en communicatie in het artistieke beleid van Cappella Amsterdam.

De werkzaamheden vinden plaats in nauwe samenwerking met de artistiek en zakelijk (operationele) leider, waarbij de zakelijke en artistieke belangen optimaal op elkaar worden afgestemd. De commercieel leider is zakelijk eindverantwoordelijk voor alle inkomensstromen en marketingactiviteiten van het ensemble. Hij/zij is samen met de artistiek en zakelijk (operationeel) leider verantwoording schuldig aan het bestuur.

PROFIEL

De toekomstig commercieel leider m/v vindt Cappella Amsterdam een geweldig ensemble, en is een cultuurondernemer die aantoonbaar gespecialiseerd is in fondsenwerving en relatiebeheer ingebed in de context van culturele marketing en communicatie. Hij/zij heeft overtuigend successen geboekt in het binnenhalen van structurele financiers bij vergelijkbare organisaties. Hij/zij heeft zakelijke en financiële expertise in de culturele dan wel de non-profit sector, de toeristen- of hotelbranche en weet deze expertise te paren aan praktische ervaring in dienstverlening op klantniveau. Hij/zij beschikt over een breed en relevant netwerk ten behoeve van de particuliere fondsenwerving en weet het netwerk van het bestuur op een discrete en professionele wijze in te zetten. Hij/zij is een aansprekende en vanzelfsprekende gastheer/vrouw, spreker en/of woordvoerder bij premières en events. Hij/zij heeft de ambitie niet alleen verantwoording te dragen voor een nieuw businessplan waarin deze werkwijze centraal staat, maar draagt ook bij aan de uitvoering ervan: zo nodig staat hij/zij aan de deur van de concertzaal om donateurs en sponsors te ontvangen.

WERKOMGEVING

Cappella Amsterdam biedt een dynamische en uitdagende functie in een internationale omgeving van topensembles. De organisatie houdt kantoor in het Muziekgebouw aan ’t IJ vlakbij Amsterdam Centraal. Salaris danwel honorarium incl. arbeidsvoorwaarden zijn marktconform. De aanstelling betreft in eerste instantie de periode van één jaar. Bij continuïteit van Cappella Amsterdam en voldoende resultaten in de financiële output kan de aanstelling worden verlengd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Benien Performing Arts Management, Benien van Berkel, telefoon 06 11 38 17 65. Uw motivatie vergezeld van curriculum vitae kunt u t/m 8 januari 2017 sturen naar het bestuur van Stichting Cappella Amsterdam, info@benien.nl. Daniel Reuss benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw

arrow arrow

Daniel Reuss, artistiek leider en chefdirigent van Cappella Amsterdam, kreeg op 2 november jl. door voorzitter van het Presidium Emre Ünver een koninklijk lintje opgespeld. Na afloop van het door Daniel gedirigeerde Kanon Pokajanen van Arvo Pärt in het Orgelpark in Amsterdam, waarbij ook de gelijknamige CD werd gepresenteerd, werd hij totaal verrast met zijn benoeming tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Dit is een koninklijke onderscheiding voor mensen ‘met bijzondere verdiensten van zeer exceptionele aard voor de samenleving’.

Van harte gefeliciteerd Daniel!Berichtgeving subsidie Cappella Amsterdam

arrow arrow

Graag houden we u op de hoogte van de berichtgeving rondom de afgewezen subsidie voor Cappella Amsterdam.Cappella Brochure 2016 2017

Ontvang onze seizoenbrochure 2016-2017!

bestellen

Ontvang nieuws over Cappella Amsterdam