Cappella Amsterdam & moderntimes 1800
o.l.v. Daniel Reuss

Julia Wagner, sopraan
Marianne Beate Kielland, alt
Markus Brutscher, tenor
Florian Boesch, bas

Ludwig von Beethoven Christus am Ölberg
Wolfgang Amadeus Mozart Mozart Requiem d kl. KV 626

Concert

Tickets

Cappella Brochure 2016 2017

Ontvang onze seizoenbrochure 2016-2017!

bestellen

Ontvang nieuws over Cappella Amsterdam